dot dot
รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
ข้อบังคับสมาคม
การแข่งขันและผลฯ
กฏ กติกา
หนังสือแจ้งเวียน
ทะเบียนสโมสรสมาชิก
ข้อมูลผู้ตัดสิน
ทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
รายงานการประชุม
ทำเนียบนักกีฬา
ดาวน์โหลด | Download
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
สมัครรับข่าวสารสมาคมฯ

dot


จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา
การกีฬาแห่งประเทศไทย - Sports Authority of Thailand
สถาบันรัชต์ภาคย์
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
Grand Sport With Spirit, with Grand Sport
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 

ส ม า ค ม กี ฬ า ปั น จั ก สี ลั ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
 
  
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙icon
  2016-04-25

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่๒๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อทั้งหมด ...
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี
  2016-04-08
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล3 วัดเนรัญชรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
อ่านต่อทั้งหมด ...
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2559
  2016-04-04
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
อ่านต่อทั้งหมด ...
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 จังหวัดจันทบุรีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 จังหวัดจันทบุรี
  2016-03-29
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ณศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคารหอกระต่าย) เทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรี อย่างยิ่งใหญ่ (วันนี้ 28 มี.ค. 59 เวลา 11.00 น.) มีพิธีการแห่ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญถ้วยรางวัลขึ้นประทับแท่นพิธีและกล่าวต้อนรับคณะผู้ตัดสินคณะนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องการแข่งขันฯ ครั้งนี้
อ่านต่อทั้งหมด ...
ข้อมูลบุคคลากร
รายงานการประชุม
หนังสือแจ้งเวียน
ประวัติกีฬาปันจักสีลัตและสมาคมฯ
กิจกรรมของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
 • การจัดการแข่งขันชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2559
 • กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2559
 • การแข่งขันปันจักสีลัตรายการ Thailand Open Pencak Silat International Championship 2016 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2559
 • การแข่งขันปันจักสีลัตรายการ Thailand Open Pencak Silat International Championship 2016 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2559
 • การแข่งขันปันจักสีลัตรายการ Silat Tournament Kuala Lumpur 2016 ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฏาคม 2559
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 21th Open Belgian Pencak Silat Championship 2016
 • ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2559
 • กีฬายุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 ภาคใต้
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 ภาคตะวันออก
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 ภาคกลาง
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ประจำปี 2559 ภาคเหนือ
 • การแข่งขัน 6th South East Asian Pencak Silat Championship 2016
ผลการแข่งขัน
Copyright ©2015 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6                          ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:pencaksilat2556@hotmail.com

Webmaster: psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,                            Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
pencaksilat2556@hotmail.com
Webmaster: psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com