ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


สมัครแข่งขันปันจักลีลาออนไลน์ article

 

 

1. ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน คลิกที่นี้ 

2. สมัครแข่งขัน คลิกที่นี้ 

3ส่งสลิปการโอนเงินสมัครแข่งขัน คลิกที่นี้  

4.ส่งวีดีโอการแข่งขัน คลิกที่นี้ 

 

 

 

ระเบียบการแข่งขันปันจักลีลา โอเพ่น ออลไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประจำปี พ..2564

*************************** 

 

1. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย   : นายภาณุ อุทัยรัตน์

เลขาธิการสมาคมฯ                                  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว

สถานที่ติดต่อ :  สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 15 ห้อง 6

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์สำนักงานสมาคมฯ 02-1709472

2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน จัดการแข่งขัน

นายนักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมฯ     โทร 09 5020 8999

3. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และการตัดสิน

               ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครแข่งขัน

               สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

4.วิธีรับสมัครสามารถดาวโหลดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ได้ที่ www.pencaksilatthailand.com หัวข้อ “สมัครแข่งขันปันจักลีลาออนไลน์” โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

    4.1 ค่าใช่จ่ายสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิง

         4.1.1 กลุ่มยุวชน และเยาวชน ประเภท เดี่ยว คู่ และ ทีม ประเภทละ 200 บาท/ทีม

         4.1.2 กลุ่มประชาชน ประเภท เดี่ยว คู่ และ ทีม ประเภทละ 300 บาท/ทีม

   4.2 ชำระเงินค่าสมัคร ชื่อบัญชีธนาคารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เลขบัญชี 

985-1-80503-3 ธ.กรุงไทย เท่านั้น และส่งสลิปการโอนเงินสมัครมาที่ line ID : sakdamut  หรือ 08 6955 7554 หรือหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ “ส่งสลิปการโอนเงินสมัครแข่งขัน

   4.3หากชำระค่าและส่งใบสมัครมาแล้วจะถือว่าเป็นการยืนยันและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนประเภทการแข่งขันได้ทั้งสิ้น ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ขอให้ทางชมรมตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
 

 

1. ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน คลิกที่นี้ 

2. สมัครแข่งขัน คลิกที่นี้ 

3ส่งสลิปการโอนเงินสมัครแข่งขัน คลิกที่นี้  

4.ส่งวีดีโอการแข่งขัน คลิกที่นี้  

 

 

 
รายการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 64
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประจำปี 2562 article
ใบสมัครแข่งขัน ออนไลน์ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
Junior World Pencak Silat Championship 2018 Songkhla, Thailand
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชCopyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com