ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ / นโยบายบริหารสมาคมฯนโยบายหลักจะเน้นการบริหารรูปแบบ 4 ป. ดังนี้

  -  โปร่งใส เป็นการบริหารสมาคมที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการซ้อนเร้น และยึดถือระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ที่จะได้มาของเจ้าหน้าที่นักกีฬา

   - ประสิทธิภาพ คือจะต้องสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพด้วย

  -  ประสานสัมพันธ์ คือต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้สมาคมยอมรับ เสริมสัมพันธ์ในกลุ่มของชมรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   - ปลุกขวัญ คือ ต้องสร้างความมุ่งมั่น การให้กำลังใจให้นักกีฬาหวังในชัยชนะ 


     สำหรับกีฬาปันจักสีลัต ซึ่งถือว่าเป็น อัตลักษณ์ท้องถิ่นของพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ เป็นกีฬาที่นิยมในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิม รวมทั้งยังเป็นกีฬาที่สร้างมิตรภาพและเสรีภาพ การส่งเสริมกีฬาปันจักสีลัต ทางสมาคมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ของสมาคมกระจายศูนย์ไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รู้จักและเล่นปันจักสีลัตให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

 

 

ศูนย์ปันจักสีลัตกระจายอยู่ทั้งสี่ภาคของประเทศไทย ดังนี้

 

- ภาคกลางที่ จังหวัดสมุทรสาคร (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สมุทรสาคร)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดชัยภูมิ (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ)

- ภาคเหนือที่ จังหวัดสุโขทัย (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย)

 

- ภาคใต้ที่ จังหวัดยะลา (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ยะลา)

 


 Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com