ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘

 ประจำปี พ.. ๒๕๖๒

  ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

จังหวัดยะลา

*******************

๑.     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

รองอธิการบดีฯ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก  เขี้ยวแก้ว

โทรศัพท์มือถือ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓

โทรศัพท์ :๐ ๗๓๒๑ ๒๘๙๙

โทรสาร :๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕   ๐ ๗๓๒๒ ๖๐๘

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน      นายนักรบ  ทองแดง

โทรศัพท์มือถือ  : ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙                                     

Email :  nrtd555@gmail.com

 

. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

ทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

            ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา  จังหวัดยะลา

๓. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสาร ใบสมัคร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

๔. สถานที่รับสมัคร

สมัครที่สำนักงานกีฬา โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

เลขที่ ๑๒๙ ถนนเทศบาล๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐

Fax : ๐๗๓-๒๒๒-๖๐๘

E-mail : nr035_fc@hotmail.com

            ติดต่อประสานงาน :  ๐๙ ๕๑๗๘ ๑๒๗๓ (คุณจุฑามาศ)


ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี้

 

 
รายการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สมัครแข่งขันปันจักลีลาออนไลน์
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประจำปี 2562 article
ใบสมัครแข่งขัน ออนไลน์ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
Junior World Pencak Silat Championship 2018 Songkhla, Thailand
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชCopyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com