ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletทะเบียนสโมสรสมาชิก
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
bulletข้อมูลสมาชิกชมรม
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ 2563 - ปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 2563 - ปัจจุบัน

   

นายภาณุ  อุทัยรัตน์
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

1. พลตรี คนึง  บุญมณี
อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

  

 

2. ผศ.เอกสิทธิ์  อ้วนไตร
อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ผศ.จงรัก  เขี้ยวแก้ว
เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

 

นายพิทยา  รัตนพันธ์
นายทะเบียน

 

นายโกวิท ศรีไพโรจน์
กรรมการฝ่ายกฎหมาย

 

 

นายวรยุทธ สุวรรณสว่าง
กรรมการฝ่ายปฏิคม

 

ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ  แก้วไกร
เหรัญญิก

 

นายอนันต์ เมฆสวรรค์
กรรมการ 

 

 

นายฤทธี เทพไทอำนวย
กรรมการ

 

 

พ.ต.ท.ชาติชาย   ธรรมขันธ์
กรรมการ

 

ร.ต.อ.นิรันดร์     ยศพล
กรรมการ

 

 

นายถาวร  เอียงอุบล
กรรมการ

 

นายยงยุทธ  ใหม่แสน
กรรมการ

 

 

 

นายนักรบ  ทองแดง
กรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิค

 

 

  

 
ข้อมูลบุคคลากร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2559 - 2563
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๘ articleCopyright ©2019 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:pencaksilat2556@hotmail.com

Webmaster: psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
pencaksilat2556@hotmail.com
Webmaster: psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com