ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๘ article

 

สมาคมปันจักสีลีตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

นายภาณุ  อุทัยรัตน์

นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแหล่งประเทศไทย

 

พลตำรวจตรีสุรศักดิ์  รมยานนท์

อุปนายก

 

นายจุ้ย  ลิ่มกตัญญู

ตำแหน่งอุปนายก

 

นายจงรัก  เขี้ยวแก้ว

ตำแหน่งเลขาธิการ

ว่าที่ประจวบ  แก้วไกร

ตำแหน่งเหรัญญิก

 

นายพิทยา  รัตนพันธ์

นายทะเบียน

นายเสนีย์  นิลจันทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายวราดร  เพชรสุวรรณ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายยงศักดิ์  ณ สงขลา

ฝ่ายเทคนิคกีฬาพัฒนาและเผยแพร่

 

นายสัญญา  จันทร์รอด

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ประจำภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ประจำภาคใต้

 

นายกิตติ  ทองทาบ

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ประจำภาคกลาง

 

นายเทียนชัย  ทองวินิจศิลป์

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ประจำภาคเหนือ

 

พันเอก ก้องเกียรติ  หมวดสิงห์

ฝ่ายสวัสดิการ

 

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล

ฝ่ายวิชาการ

 

นายณัฐกร  หงส์เจริญกุล

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

 

นายอติคม ธนบัตร

ปฏิคม

 

นายวสันต์  สุหลง

ปฏิคม

 

ร.อ.วินัย  กลับวิหค

ฝ่ายกฏหมาย

 
   
   

ข้อมูลบุคคลากร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ 2563 - ปัจจุบัน
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สมาคม
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2559 - 2563Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com