ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประวัติสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย article
วันที่ 08/04/2016   15:59:20

   

ประวัติสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

      กีฬาปันจักสีลัตเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ชาวเอเซียในแถบกลุ่มอาเซี่ยน นิยมเล่นกันมากเช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และสำหรับประเทศไทยแล้วเป็นกีฬาที่แพร่หลายในรูปของ ศิลปะการละเล่นหรือกีฬาพื้นเมืองในชุมชนชาวไทย มุสลิม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

     ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ประยุกต์จากศิลปะพื้นฐานการเล่น “สิละ” จนกลายเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่บรรจุเข้าแข่งขันซีเกมส์ ตั้งแต่ ครั้งที่ 14 (ปี พ.ศ.2530) เป็นต้นมา และการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ ร่วมทั้งระดับโลก ประเทศเราเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ส่งนักกีฬาประเภทนี้เข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับต่าง ๆ มาโดยต่อเนื่อง ซึ่งกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด กีฬาปันจักสีลัตของประเทศไทย เริ่มเล่นเป็นจริงเป็นจังในปี พ.ศ.2530 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ ในการเตรียมทีมนักกีฬาปันจักสีลัตของประเทศไทย ส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 14 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในขณะนั้น กองทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ พลตรี โอภาส โพธิแพทย์ (ยศในขณะนั้น) รองแม่ทัพภาคที่ 4 และรับผิดชอบดูแลกองทัพภาคที่ 4 ส่วน หน้า ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทัพภาคที่ 4, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกีฬาประเภทนี้ เป็นผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กับข้าราชการโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้นประชาชน โดยทั่วไปเกิดความรู้สึกที่ดี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในทุกพื้นที่เป็นอย่างดี

 

          รวมทั้งกีฬาประเภทนี้ ยังเป็น กีฬาที่ส่งเสริมนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการสร้างเอกลักษณ์และเกิดความภูมิใจให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะผลักดันให้มีการฝึกนักกีฬาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุญาตให้มีการจัดตั้ง“สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย”ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2533 โดยมีพลเอกโอภาส โพธิแพทย์ เป็นนายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยคนแรก ในปี พ.ศ.2536-2538 มีพลเอก กิตติ รัตนฉายา  อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นนายก สมาคมฯ และในปัจจุบันมี นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นนายกสมาคมฯตั้งแต่ปี พ.ศ.2556  บริหารกิจการสมาคมฯ และได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 จนถึงปันจจุบันสืบต่อมา

 


    จากผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตนับตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน นักกีฬาของเราได้พัฒนาขึ้นในระดับที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ และระดับโลก เช่น การแข่งขันในรายการฉลองเอกราช ประเทศบรูไน, การแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก จะเห็นได้ว่ากีฬาชนิดนี้ถึงแม้จะเป็นกีฬาค่อนข้างใหม่สำหรับเมืองไทย แต่ก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั้งเอเซียและยุโรป ที่ผ่านมา มีสถิติและผลงานเด่นชัดขึ้นตามลำดับอาทิ เช่น การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก 1992 (ครั้งที่ 6 ประจำปี 2535) ที่ประเทศอินโดนีเซีย นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 3 เหรียญทอง ได้เป็นแชมป์โลกถึง 3 คน (ชาย 1 คน และหญิง 2 คน) และการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 17 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 12-20 มิ.ย.36 นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยสามารถเข้าชิงเหรียญทองถึง 6 รุ่น และได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก 1994 (ครั้งที่ 7 / พ.ศ.2537) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2537 โดยมีประเทศต่างๆในเครือสมาชิกทั่วโลก เข้าร่วมทำการแข่งขัน 21 ประเทศ ผลการแข่งขันปรากฎว่านักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับรางวัลถึง 4 เหรียญทอง (4 แชมป์โลก) 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง, ได้รับเหรียญทองน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าตำรับกีฬาชนิดนี้เพียงเหรียญเดียวเท่านั้น สำหรับผลงานล่าสุด ซีเกมส์ครั้งที่ 27 ปี ค.ศ.2013 ที่ประเทศพม่า นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยส่งเข้าแข่งขันจำนวน 12 คน สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้จำนวน 11 เหรียญ แยกเป็น 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง นับว่ากีฬาชนิดนี้ประสบผลสำเร็จได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด

 

 

    

 

Update 11/05/2557
ประวัติกีฬาปันจักสีลัตและสมาคมฯ

ประวัติกีฬาปันจักสีลัต วันที่ 27/01/2016   09:50:16 article
กีฬาปันจักสีลัตที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ วันที่ 27/01/2016   09:53:34 articleCopyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com