ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกสโมสรใหม่
วันที่ 23/06/2023   10:26:56

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสโมสรใหม่

คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก

1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจนโดยคณะกรรมการ

2. มีที่ตั้งที่ทำการถาวรของสโมสรหรือชมรมที่สามารถติดต่อได้

3. มีนักกีฬาในสังกัดไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มีชื่อนักกีฬาปรากฏซ้ำในสโมสรหรือชมรมอื่นๆที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

4. มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองอย่างน้อย 1 ครั้งมีนักกีฬาไม่น้อยกว่า 5 รุ่น

5. มีผู้ฝึกสอนประจำอย่างน้อยกว่า 1 คน และไม่มีชื่อผู้ฝึกสอนปรากฏซ้ำในสโมสรหรือชมรมอื่น ๆ ที่เป็นสโมสร สมาชิกของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

หน้าที่ของสโมสรสมาชิกต่อสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ, คำสั่ง, ระเบียบ หรือ มติของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ

2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคม ฯ

3. สโมสรสมาชิกต้องรายงานสมาชิกภาพของนักกีฬาที่สังกัด และการเปลี่ยนแปลงของสโมสร เช่น ที่อยู่ กรรมการบริหาร ผู้ฝึกสอน เป็นต้น (ถ้ามี)

4. สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีของปีถัดไป ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

5. สมาชิกจะพ้นสภาพ หากไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี โดยไม่มีเหตุอันควรตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สมาคม ฯ แจ้งเตือนหรือได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยขยายเวลาให้อีก เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวัน หลังจากนั้นจะตัดสิทธิ์ให้พ้นสภาพสมาชิกทันที่ หากไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ

 

วิธีการสมัครเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิก และ ใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ

3. ยื่นใบสมัครที่ : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

4. สมาชิกภาพ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี (สำหรับปีแรกเข้า ตั้งแต่วันสมัคร – 31 ธ.ค. ของปีนั้น

- สโมสรสมาชิก สามัญ (หน่วยงานรัฐ) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 1,000 บาท และค่าบำรุงประจำปีๆ ละ 500 บาท (1,000+500 = 1,500 บาท เฉพาะปีแรก และปีถัดไปปีละ 500 บาท)

- สโมสรสมาชิก วิสามัญ (เอกชน) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท และค่าบำรุงประจำปีๆ ละ 300 บาท (500+300 = 800 บาท เฉพาะปีแรก และปีถัดไปปีละ 300 บาท)

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

การชำระเงิน

1. ชำระด้วยตนเองที่ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ตึก 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-170-9472 แฟกซ์ 02-170-9473

2. ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ธนาคาร กรุงไทย สาขา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) เลขบัญชี 985-1-80503-3

เมื่อชำระแล้วให้ส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคม (โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งปประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอน วันที่ 12/07/2024   08:36:32
คำชี้แจงของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย วันที่ 02/05/2024   13:06:13
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปปี 2567 วันที่ 29/03/2024   11:20:22
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 วันที่ 19/12/2023   08:54:20
Mr.Galuh Yuliar Danata ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) แล้ว วันที่ 10/09/2023   08:03:44
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2566 วันที่ 04/09/2023   10:55:39
ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 26/06/2023   08:33:40
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 01/06/2023   11:14:57
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 32nd SEA GAMES CAMBODIA 2023 วันที่ 15/05/2023   09:14:41
สรุปการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ​ประจำปี 2566 วันที่ 19/04/2023   11:26:06
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ SARAWAK PERMIER INTERNATIONAL SILAT CHAMPIONSHIP 2023 วันที่ 06/03/2023   10:27:54
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 วันที่ 14/02/2023   13:30:26
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาประจำปี 2566 (ผู้ฝึกสอน & ผู้ตัดสิน) วันที่ 26/11/2022   19:08:01
กติกาใหม่ (International Pencak Silat Federation Pencak Silat Competition Rules Version March 2020) วันที่ 20/10/2022   11:52:17
การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”) วันที่ 16/09/2022   09:50:28
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ระหว่าง 31 พฤษภาคม 2565 วันที่ 01/09/2022   12:25:34
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AIR SEA LAND ปันจักสีลัตชายหาด ครั้งที่ 1 วันที่ 05/08/2022   12:22:39
19th World Pencak Silat Championship 2022 วันที่ 01/11/2022   12:08:54
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 07/06/2022   19:01:49
รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้น 2 (National Class 2) วันที่ 19/05/2022   15:50:48
สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาปันจักสีลัต กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 เวียดนาม วันที่ 16/05/2022   21:33:11
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 วันที่ 27/04/2022   15:44:28
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาปันจักสีลัตอห่งประเทศไทย seagame 31 วันที่ 11/04/2022   11:50:40
Scissors One To PSAT วันที่ 10/03/2022   08:57:33
8th Pencak silat Champion ship 2022 at SINGAPORE วันที่ 04/03/2022   09:23:07
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 11/01/2022   08:47:01
สรุปผลการแข่งขัน International Virtual pencak silat championship วันที่ 23/08/2022   15:48:05
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 01/05/2021   07:17:36
เครือข่ายปันจักสีลัตบ้านบาเระใต้เข้ามาดูงาน วันที่ 09/04/2021   11:31:09
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 31/03/2021   12:57:34
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 21/03/2021   23:29:12
ระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขัน วันที่ 31/03/2021   14:03:04 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์กติกาใหม่ วันที่ 02/03/2021   14:42:44
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 09/03/2021   21:47:08 article
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ วันที่ 23/08/2022   15:45:19
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ วันที่ 20/11/2020   18:26:50
พิธีปิดปันจักสีลัตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 21/09/2020   20:27:13
ภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับมติเอกฉันท์เป็นนายกสมาคมปันจักฯสมัย3 ประกาศชัดร่วมผลักดันกีฬาปันจักฯสู่โอลิมปิก วันที่ 14/07/2020   10:03:41
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563 วันที่ 25/04/2020   21:58:58
ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 04/03/2020   13:50:26
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 02/03/2020   12:34:56
การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม al meroz กรุงเทพมหานคร วันที่ 28/02/2020   11:46:10
ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 วันที่ 28/02/2020   11:31:54
กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 3 วันที่ 17/02/2020   17:38:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2563 วันที่ 27/01/2020   16:07:58
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔) ชิงชนะเลิศภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24/01/2020   16:18:59
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 22/01/2020   15:24:40
เอกสาร ขั้นตอนการขอรับทุนการสนับสนุน วันที่ 03/01/2020   15:20:25
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายรองดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากการที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนักกีฬาเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลก วันที่ 19/12/2019   08:54:35
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกม์ 2019 ครั้งที่ 30 ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 06/12/2019   11:32:10
ร่วมส่งและให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 29/11/2019   09:22:58
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 26/11/2019   12:11:34
สรุปผลการแข่งขัน The 1st Southeast Asian Sultan’s Pencaksilat Championship(Pre -30th Games Manila 2019 ) October 9-12 ,2019 วันที่ 22/10/2019   10:49:16
สรุปผลการเเข่งขันปันจักสีลัตชายหาด ชิงเเชมป์โลก 2019 ครั้งที่ 1 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต วันที่ 07/10/2019   13:01:08
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 23/09/2019   10:07:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันที่ 09/09/2019   10:47:10
การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 15/08/2019   08:55:14
ผลการแข่งขัน 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam วันที่ 08/07/2019   09:25:04 article
หนังสือขอตัวเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 11/03/2019   11:55:10
ประกาศแก้ไข วัน เวลา คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 08/07/2019   09:24:40 article
ขอเชิญชวนสนใจสื่อการเรียนการสอน (E-learning)เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา วันที่ 11/02/2019   16:45:44
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตขั้นกลาง ขั้น 2 (Class 2) วันที่ 14/02/2019   16:48:28
การคัดเลือกตัวนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 21/02/2019   15:27:12
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) วันที่ 05/02/2019   10:10:00
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 11/02/2019   11:33:39
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่7 วันที่ 07/01/2019   10:30:06
18th World Pencak Silat Championship 2018 at Singapore 11-17 ธันวาคม 2561 ทำผลงานได้ 2 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง วันที่ 21/12/2018   08:52:38
คณะนักกีฬา รวม 40 ชีวิต เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 - 7 พ.ย. 2561 วันที่ 19/11/2018   10:32:51
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25/10/2018   14:11:53
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ กรุงจาการ์ต้า เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง วันที่ 30/08/2018   10:48:28
“ชาวยะลา ร่วมส่งนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย สู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมยะลา วันที่ 20/08/2018   09:32:49
พิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 21/01/2019   11:11:32
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ ได้มอบรถจักรยานยนต์เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก 'จูเนียร์ เวิลด์ ปันจักสีลัต แชมเปี้ยนชิพ 2018' ครั้งที่ 4 วันที่ 27/06/2018   14:58:15
งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 26/06/2018   15:38:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 26/06/2018   15:30:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 19/06/2018   10:11:03
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 31/05/2018   16:07:20
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 วันที่ 21/01/2019   11:04:43
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 29/12/2020   09:49:47
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สร้างมาตรฐานการแข่งขันสู่มืออาชีพ วันที่ 19/04/2018   09:10:38
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:54:17
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:44:20
นายกสมาคมฯ มอบเงินขวัญถุงเนื่องในพิธีมงคลสมรส ล่วงหน้า วันที่ 25/01/2018   19:37:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" วันที่ 25/01/2018   19:11:33
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/01/2018   12:04:07
พิธีเปิดการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง และการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาปันจักสัตเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 26/12/2017   16:41:48
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีสัตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาปันจักสีสัต เยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 วันที่ 26/12/2017   16:25:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 12/12/2017   13:56:16
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง วันที่ 15/03/2018   12:31:37
กำหนดการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 15/12/2017   15:42:30
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 15/03/2018   12:31:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาปันจักสีลัต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง วันที่ 31/08/2017   11:23:34
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตร่วมส่งนักกีฬาสู้ซีเกมส์มาเลย์ วันที่ 22/08/2017   11:36:52
ส่งทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 วันที่ 16/08/2017   16:16:57
สรุปกติกาวันประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 16/06/2017   09:08:41
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” วันที่ 14/06/2017   15:39:26
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจัสีลัตชิงชนะเลิสจังหวัดนราธิวาส และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤาภาคม 2560 วันที่ 19/05/2017   11:54:59
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระองศ์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย วันที่ 09/05/2017   14:11:05
มหกรรมมวยไทยปันจักสีลัตทีมชาติไทยปะทะนักชกจากสหพันธรัฐมาเลเชีย วันที่ 02/05/2017   15:56:14Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com