ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


เลื่อนการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขัน

เลื่อนการแข่งขัน ออกไปในห้วงเดือนกันยายน 2564 

แต่ยังควสมัครแข่งขันได้ปกติจนถึงประกาศวัน และ เวลา แข่งขัน

สมัครแข่งขันคลิ๊กได้ที่นี้ 

ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ประจำปี พ..2564

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

*******************

1. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ :  สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 15 ห้อง 6

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์สำนักงานสมาคมฯ 02-1709472

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย : นายภาณุ อุทัยรัตน์

เลขาธิการสมาคมฯ                           : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน                : นายนักรบ  ทองแดง  

2. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

               ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครแข่งขัน ขยายเวลาร  1 พฤษภาคม  2564

4. วิธีรับสมัคร

สามารถดูรายละเอีpfและสมัครแข่งขันและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาปันจักสีลัตระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขันสามารถส่งใบสมัครแข่งขันออนไลน์

หมายเหตุ :หากส่งใบสมัครมาที่สมาคมฯแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใด ๆทั้งสิ้นขอให้ทางชมรมตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

 

สมัครแข่งขันคลิ๊กได้ที่นี้ 

 

 

 
รายการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประจำปี 2562 article
ใบสมัครแข่งขัน ออนไลน์ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
Junior World Pencak Silat Championship 2018 Songkhla, Thailand
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชCopyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com