ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


19th World Pencak Silat Championship 2022
วันที่ 01/11/2022   12:08:54

 

 


ทำเนียนบผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่
19
(19th World Pencak Silat Championship 2022)

ระหว่างวันที่ 2631 กรกฎาคม 2565  ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 ทองแดง

4 เหรียญทอง

  1. ปันจักลีลาคู่หญิง (Ganda) นางสาวเสาวณี จันทรมุณี และว่าที่ร้อยตรี หญิง อรญา ชูสุวรรณ

  2 ประเภทต่อสู่รุ่น  รุ่น D ชาย น้ำหนัก 60-65 กิโลกรัม นายอาดีลัน  เจ๊ะแมง

  3 ประเภทต่อสู้  รุ่น G ชาย น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม นายสุทัศน์ บุญชิด

  4 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 1 หญิง น้ำหนัก 85-100 กิโลกรัม  .. พรรณฑิญากร  พิมพิสาร

 

3 เหรียญเงิน

  1 ประเภทต่อสู้ รุ่น H ชาย น้ำหนัก 80-85 กิโลกรัม  นาย พิมพิราช  ต้นเขียว

  2 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 2 ชาย น้ำหนัก 110 กิโลกรัมขึ้นไป  นาย อรรถพงษ์  แสงเทพ

  3 ประเภทต่อสู้ รุ่น S หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม  .. นูรีซัน  ลอเซ็ง

 

7 เหรียญทองแดง

  1 ประเภทต่อสู้ รุ่น A หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45-50 กิโลกรัม อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม

  2 ประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม นาย สุรชาติ  เปาะมะ

  3 ประเภทต่อสู้ รุ่น I ชาย น้ำหนัก 85-90 กิโลกรัม  นาย ศรานนท์  กลมพันธ์

  4 ประเภทต่อสู้ รุ่น E หญิง น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม .. เกวลิน  บุญมี

  5 ประเภทต่อสู้ รุ่น G หญิง น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม  .. อริน  จันทร์ชูเพชร

  6 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 2 หญิง น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป  น.ส. สุวิชาดา พรุเพชรแก้ว

  7 ประเภทลีลาเดี่ยวชาย (Tunggal)  .. อิลยาส  สาดารา

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่

1.นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมฯ

2.นายอดิศักดิ์ จงจิระศิริ ผู้จัดการทีม

3.นายนักรบ ทองแดง ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

4.นายวรยุทธ สุวรรณสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

5.ผศ.สมรรถชัย   คันธมาทน์  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

6.นายอับดุลเล๊าะ   มะหลี ผู้ฝึกสอน

7.จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ ผู้ฝึกสอน

8.MR. ANDY ZULKARNAEN ผู้ฝึกสอน

9.Mr. Guluh Yuliar Denata ผู้ฝึกสอน

10.นายภูรินทร์ เตาะสาตู เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

11.นส.ภัทรภรณ์ ประจักกะตา ผู้จัดการสมาคมฯ

12.นายศักดา เม้ยขันหมาก เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

13.นส.พิรันดิ์รัตน์ นิยมสัจจา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1 นาย แบมารูวัน  มาลายา

2 นาย สุรชาติ  เปาะมะ

3 นาย พีรพล  มิตทสาร

4 นาย อนุภาคย์  เพ็ชรพูล

5 นาย ชาติไท  ชนะชัย

6 นาย อับดุลการีม  ยูโซ๊ะ

7 นาย ไครูลมหาฎี  ยูโซะ

8 นาย ซอบรี  เจะนิ

9 นาย อับดุลการิม  คูลี

10 นาย อับดุลรอฮิม  ซีเดะ

11 น.. อารียา  กลัดกันแสง

12 น.ส. วรรณกานต์ อิสรานุสรณ์

13 น.. สุชาดา  พานิช

14 น.ส. ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง

15 น.. วงศ์ธิดา  จันทร์พิทักษ์

16 น.. ทรายทอง  อินทะกะ

17 น.. ขวัญจิรา  สุวรรณโชติ

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

คำชี้แจงของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย วันที่ 02/05/2024   13:06:13
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปปี 2567 วันที่ 29/03/2024   11:20:22
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 วันที่ 19/12/2023   08:54:20
Mr.Galuh Yuliar Danata ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) แล้ว วันที่ 10/09/2023   08:03:44
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2566 วันที่ 04/09/2023   10:55:39
ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 26/06/2023   08:33:40
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 01/06/2023   11:14:57
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 32nd SEA GAMES CAMBODIA 2023 วันที่ 15/05/2023   09:14:41
สรุปการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ​ประจำปี 2566 วันที่ 19/04/2023   11:26:06
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ SARAWAK PERMIER INTERNATIONAL SILAT CHAMPIONSHIP 2023 วันที่ 06/03/2023   10:27:54
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 วันที่ 14/02/2023   13:30:26
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาประจำปี 2566 (ผู้ฝึกสอน & ผู้ตัดสิน) วันที่ 26/11/2022   19:08:01
กติกาใหม่ (International Pencak Silat Federation Pencak Silat Competition Rules Version March 2020) วันที่ 20/10/2022   11:52:17
การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”) วันที่ 16/09/2022   09:50:28
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ระหว่าง 31 พฤษภาคม 2565 วันที่ 01/09/2022   12:25:34
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AIR SEA LAND ปันจักสีลัตชายหาด ครั้งที่ 1 วันที่ 05/08/2022   12:22:39
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 07/06/2022   19:01:49
รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้น 2 (National Class 2) วันที่ 19/05/2022   15:50:48
สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาปันจักสีลัต กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 เวียดนาม วันที่ 16/05/2022   21:33:11
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 วันที่ 27/04/2022   15:44:28
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาปันจักสีลัตอห่งประเทศไทย seagame 31 วันที่ 11/04/2022   11:50:40
Scissors One To PSAT วันที่ 10/03/2022   08:57:33
8th Pencak silat Champion ship 2022 at SINGAPORE วันที่ 04/03/2022   09:23:07
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 11/01/2022   08:47:01
สรุปผลการแข่งขัน International Virtual pencak silat championship วันที่ 23/08/2022   15:48:05
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 01/05/2021   07:17:36
เครือข่ายปันจักสีลัตบ้านบาเระใต้เข้ามาดูงาน วันที่ 09/04/2021   11:31:09
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 31/03/2021   12:57:34
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 21/03/2021   23:29:12
ระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขัน วันที่ 31/03/2021   14:03:04 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์กติกาใหม่ วันที่ 02/03/2021   14:42:44
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 09/03/2021   21:47:08 article
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ วันที่ 23/08/2022   15:45:19
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ วันที่ 20/11/2020   18:26:50
พิธีปิดปันจักสีลัตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 21/09/2020   20:27:13
ภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับมติเอกฉันท์เป็นนายกสมาคมปันจักฯสมัย3 ประกาศชัดร่วมผลักดันกีฬาปันจักฯสู่โอลิมปิก วันที่ 14/07/2020   10:03:41
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563 วันที่ 25/04/2020   21:58:58
ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 04/03/2020   13:50:26
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 02/03/2020   12:34:56
การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม al meroz กรุงเทพมหานคร วันที่ 28/02/2020   11:46:10
ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 วันที่ 28/02/2020   11:31:54
กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 3 วันที่ 17/02/2020   17:38:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2563 วันที่ 27/01/2020   16:07:58
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔) ชิงชนะเลิศภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24/01/2020   16:18:59
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 22/01/2020   15:24:40
เอกสาร ขั้นตอนการขอรับทุนการสนับสนุน วันที่ 03/01/2020   15:20:25
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายรองดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากการที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนักกีฬาเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลก วันที่ 19/12/2019   08:54:35
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกม์ 2019 ครั้งที่ 30 ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 06/12/2019   11:32:10
ร่วมส่งและให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 29/11/2019   09:22:58
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 26/11/2019   12:11:34
สรุปผลการแข่งขัน The 1st Southeast Asian Sultan’s Pencaksilat Championship(Pre -30th Games Manila 2019 ) October 9-12 ,2019 วันที่ 22/10/2019   10:49:16
สรุปผลการเเข่งขันปันจักสีลัตชายหาด ชิงเเชมป์โลก 2019 ครั้งที่ 1 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต วันที่ 07/10/2019   13:01:08
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 23/09/2019   10:07:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันที่ 09/09/2019   10:47:10
การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 15/08/2019   08:55:14
ผลการแข่งขัน 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam วันที่ 08/07/2019   09:25:04 article
หนังสือขอตัวเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 11/03/2019   11:55:10
ประกาศแก้ไข วัน เวลา คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 08/07/2019   09:24:40 article
ขอเชิญชวนสนใจสื่อการเรียนการสอน (E-learning)เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา วันที่ 11/02/2019   16:45:44
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตขั้นกลาง ขั้น 2 (Class 2) วันที่ 14/02/2019   16:48:28
การคัดเลือกตัวนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 21/02/2019   15:27:12
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) วันที่ 05/02/2019   10:10:00
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 11/02/2019   11:33:39
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่7 วันที่ 07/01/2019   10:30:06
18th World Pencak Silat Championship 2018 at Singapore 11-17 ธันวาคม 2561 ทำผลงานได้ 2 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง วันที่ 21/12/2018   08:52:38
คณะนักกีฬา รวม 40 ชีวิต เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 - 7 พ.ย. 2561 วันที่ 19/11/2018   10:32:51
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25/10/2018   14:11:53
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ กรุงจาการ์ต้า เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง วันที่ 30/08/2018   10:48:28
“ชาวยะลา ร่วมส่งนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย สู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมยะลา วันที่ 20/08/2018   09:32:49
พิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 21/01/2019   11:11:32
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ ได้มอบรถจักรยานยนต์เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก 'จูเนียร์ เวิลด์ ปันจักสีลัต แชมเปี้ยนชิพ 2018' ครั้งที่ 4 วันที่ 27/06/2018   14:58:15
งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 26/06/2018   15:38:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 26/06/2018   15:30:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 19/06/2018   10:11:03
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 31/05/2018   16:07:20
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 วันที่ 21/01/2019   11:04:43
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 29/12/2020   09:49:47
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สร้างมาตรฐานการแข่งขันสู่มืออาชีพ วันที่ 19/04/2018   09:10:38
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:54:17
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:44:20
นายกสมาคมฯ มอบเงินขวัญถุงเนื่องในพิธีมงคลสมรส ล่วงหน้า วันที่ 25/01/2018   19:37:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" วันที่ 25/01/2018   19:11:33
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/01/2018   12:04:07
พิธีเปิดการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง และการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาปันจักสัตเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 26/12/2017   16:41:48
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีสัตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาปันจักสีสัต เยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 วันที่ 26/12/2017   16:25:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 12/12/2017   13:56:16
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง วันที่ 15/03/2018   12:31:37
กำหนดการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 15/12/2017   15:42:30
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 15/03/2018   12:31:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาปันจักสีลัต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง วันที่ 31/08/2017   11:23:34
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตร่วมส่งนักกีฬาสู้ซีเกมส์มาเลย์ วันที่ 22/08/2017   11:36:52
ส่งทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 วันที่ 16/08/2017   16:16:57
สรุปกติกาวันประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 16/06/2017   09:08:41
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” วันที่ 14/06/2017   15:39:26
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจัสีลัตชิงชนะเลิสจังหวัดนราธิวาส และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤาภาคม 2560 วันที่ 19/05/2017   11:54:59
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระองศ์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย วันที่ 09/05/2017   14:11:05
มหกรรมมวยไทยปันจักสีลัตทีมชาติไทยปะทะนักชกจากสหพันธรัฐมาเลเชีย วันที่ 02/05/2017   15:56:14
สรุปการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2560 ณ โรงยิมแนเซี่ยมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 10/04/2017   16:13:53
สรุปการแข่งขันกีฬาพรีซีเกมส์ (The 7th Southeast Asian Silat Championship 2017) ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2560 ณ กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเชีย ชนิดกีฬาปันจักสีลัต วันที่ 10/04/2017   11:01:53Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com