ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


รายการกิจกรรมการแข่งขัน ปี 2564
วันที่ 02/11/2020   10:49:21

 

 

ปฏิทินกิจกรรมสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

วันที่/เดือน/พ.ศ. ชื่อกิจกรรม สถานที่ ประเภทกิจกรรม
ส่งแข่ง จัดแข่ง พัฒนาบุคลากร อื่นๆ
15-24 ม.ค.64  - คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (จ.ปราจีนบุรี)     *    
1-10 ก.พ.64  - คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (จ.กาญจนบุรี)     *    
25 ม.ค.-4 ก.พ.64  - คัดภาค 3กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (จ.ชัยภูมิ)     *    
5-15 ก.พ.64  - คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (จ.ระนอง)     *    
17-21 ก.พ.64  - อบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ชั้น 3 (สมาคมฯ)        *

กำหนดการอาจมี
เปลี่ยนแปลง  

18-28 ก.พ.64  - คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (จ.ลำพูน)      *    
24-28 ก.พ.64  - อบรมผู้ตัดสินระดับชาติ ชั้น 3 (สมาคมฯ)       * กำหนดการอาจมี
เปลี่ยนแปลง  
             
             
             
             
             
             

 
ปฏิทินและกิจกรรม

รายการการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 08/11/2022   13:39:06Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com