ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562

ประกาศ กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต คัดภาคเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2562 ระดับมหกรรม ระหว่างวันที่ 13 - 19  กรกฏาคม 2562 ณ  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ระดับภาค 4 ภาค เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับมหกรรม ดังนี้

1.โหลดเอกสารระเบียบกลุ่มประชาชน ที่นี้...  

2.โหลดระเบียบกลุ่มยุวชน เยาวชน ที่นี้

3.โหลดประกาศที่นี้

 

 - คัดภาค 5 กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ภาคเหนือ) ณ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ. เชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562

 

 - คัดภาค 3 กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ภาคอีสาน) ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่  17-21 มีนาคม 2562 ผู้ประสานงาน/สมัครแข่งขันได้ที่ ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์  หมายเลขโทรศัพท์ 093 539 9256  
สมัครแข่งขันที่นี้

 

- คัดภาค 1 และ 2 กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ภาคกลาง)  ระหว่างวันที่  4-8 เม.ย. 2562 หมายเลขผู้ประสานงานและสมัครแข่งขันได้ที่ อ.นิวัตร สุขเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 085 508 5896  

พร้อมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
วันที่ 6  เวลา 10.00 น - 12.00 น. รายงานตัว/ ประชุมแบ่งสาย ผจก ทีม
วันที่ 7-8  เมษายน 2562 ทำการแข่งขัน
ณ วิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรีสมัครเข้าร่วมคัดตัวแทนฯที่นี้

 

- คัดภาค 4 กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ภาคใต้) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน  2562   หมายเลขผู้ประสานงานและสมัครแข่งขันได้ที่ โค้ชแม๊ก 095 593 2359 | อ.กาย 095 012 0148
สมัครแข่งขันที่นี้

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศสมาคม

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com