ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletทะเบียนสโมสรสมาชิก
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
bulletข้อมูลสมาชิกชมรม
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2559 - 2563

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 2559 - 2563

   

นายภาณุ  อุทัยรัตน์
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

พลตรี คนึง  บุญมณี
อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ผศ.จงรัก  เขี้ยวแก้ว
เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ  แก้วไกร
เหรัญญิก

 

 

นายพิทยา  รัตนพันธ์
นายทะเบียน

 

 

6. นายนักรบ  ทองแดง
ฝ่ายเทคนิค

 

 

7. ผศ.สัญญา  จันทรอด
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายกิตติ  ทองทาบ
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคกลาง

 

 

 

9. ผศ.เอกสิทธิ์  อ้วนไตร
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคใต้

 

 

10. ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคเหนือ

 

 

 

11. นายสมมาตร  ประชุม
กรรมการ

 

 

 

12. นายณัฐกร  หงส์เจริญกุล
กรรมการ

 

 

 

13. นายเกษม พันธุสะ
กรรมการ

 

 

14. นายวสันต์ สุหลง
กรรมการ

 

 

15. นายโกวิท ศรีไพโรจน์
กรรมการ

 

 

16. ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์
กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

                       

                     

                

                   

 

 
ข้อมูลบุคคลากร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๘ articleCopyright ©2019 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6                          ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:pencaksilat2556@hotmail.com

Webmaster: psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,                            Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
pencaksilat2556@hotmail.com
Webmaster: psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com