ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2559 - 2563

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 2559 - 2563

   

นายภาณุ  อุทัยรัตน์
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

พลตรี คนึง  บุญมณี
อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ผศ.จงรัก  เขี้ยวแก้ว
เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ  แก้วไกร
เหรัญญิก

 

 

นายพิทยา  รัตนพันธ์
นายทะเบียน

 

 

6. นายนักรบ  ทองแดง
ฝ่ายเทคนิค

 

 

7. ผศ.สัญญา  จันทรอด
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายกิตติ  ทองทาบ
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคกลาง

 

 

 

9. ผศ.เอกสิทธิ์  อ้วนไตร
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคใต้

 

 

10. ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคเหนือ

 

 

 

11. นายสมมาตร  ประชุม
กรรมการ

 

 

 

12. นายณัฐกร  หงส์เจริญกุล
กรรมการ

 

 

 

13. นายเกษม พันธุสะ
กรรมการ

 

 

14. นายวสันต์ สุหลง
กรรมการ

 

 

15. นายโกวิท ศรีไพโรจน์
กรรมการ

 

 

16. ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์
กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

                       

                     

                

                   

 

 
ข้อมูลบุคคลากร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ 2563 - ปัจจุบัน
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สมาคม
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๘ articleCopyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com