dot
รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
ข้อบังคับสมาคม
กฏ กติกา
หนังสือแจ้งเวียน
ข้อมูลผู้ตัดสิน
ทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
รายงานการประชุม
ทะเบียนสโมสรสมาชิก
การแข่งขันและผลฯ
ดาวน์โหลด | Download
ทำเนียบนักกีฬา
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bulletข้อมูลสมาชิกชมรม
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
สมัครรับข่าวสารสมาคมฯ

dot


จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา
การกีฬาแห่งประเทศไทย - Sports Authority of Thailand
สถาบันรัชต์ภาคย์
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
Grand Sport With Spirit, with Grand Sport
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน

   

1. นายภาณุ  อุทัยรัตน์

2. พลตรี คนึง  บุญมณี

3. ผศ.จงรัก  เขี้ยวแก้ว

4. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  แก้วไกร

5. นายพิทยา  รัตนพันธ์

6. นายนักรบ  ทองแดง

7. ผศ.สัญญา  จันทรอด

8. นายกิตติ  ทองทาบ

9. ผศ.เอกสิทธิ์  อ้วนไตร 

10. ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป

11. นายสมมาตร  ประชุม

12. นายณัฐกร  หงส์เจริญกุล

13. นายเกษม พันธุสะ

14. นายวสันต์ สุหลง 

15. นายโกวิท ศรีไพโรจน์

16. ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์

นายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

เลขาธิการสมาคม

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคกลาง

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคใต้

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ ประจำภาคเหนือ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

                  

             

                       

                     

                

                   

 

 
ข้อมูลบุคคลากร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๘ articleCopyright ©2017 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6                          ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:pencaksilat2556@hotmail.com

Webmaster: psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,                            Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
pencaksilat2556@hotmail.com
Webmaster: psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com