ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

***************************

 

ระเบียบวาระที่ 1        เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             ...................................................................................

                             …………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556

 - วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ ตึก 25 ชั้น

 

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

3.1รายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯประจำปี 2556                                           

3.2 แผนการดำเนินงานสมาคมปันักสีลัตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

                                    

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานงบดุล รายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2557

4.2 แก้ไข และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์สมาคมฯ                             

4.3 แก้ไขข้อบังคับสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่นๆ

5.1 การอบรมผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสิน กีฬาปันปันจักสีลัต  ประจำปี 2557             

5.2 การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557             

5.3 การแข่งขันเยาวชน ยุวชน ปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557             

5.4 การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก 2014

5.5 การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย 2014

 

 

************************

 

 
หนังสือแจ้งเวียน

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเป็นสมาชิกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
เรื่อง การชำระค่าบำรุงประจำปีชมรม / สโมสรสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยCopyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com