ระเบียบการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย
avatar
Admin


 

ระเบียบการแข่งขัน

ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๐

ณ จังหวัดสุโขทัย

*******************

๑. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

          สถานที่ติดต่อ     : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๑๕ ห้อง ๖

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์สำนักงานสมาคม   ๐๒ ๑๗๐ ๙๔๗๒

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์

เลขาธิการสมาคมฯ                   นายจงรัก เขี้ยวแก้ว

โทรศัพท์มือถือ                        ๐๘ ๓๑๘๕ ๑๐๗๙

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน       นายนักรบ  ทองแดง

โทรศัพท์มือถือ                        ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙

          ผู้ช่วยเลขานุการฯ                     นายประจวบ  แก้วไกร

          โทรศัพท์มือถือ                         ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑

. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

          ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๓. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและสถานที่รับสมัคร

๓.๑ สมัครโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสารใบสมัครออนไลน์ เวปไซด์ของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยwww.pencaksilatthailand.com ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐เมื่อสมัครแล้วสมาคมฯ จะมี e-mail ตอบกลับไปยังทีมที่สมัคร

๓.๒ สมัครโดยการส่งไปรษณีย์มาที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖      การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาชั้น ๑๕ ห้อง ๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น

ทั้งนี้ รับสมัครเพียง 2 ช่องทางดังกล่าวเท่านั้น นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลังกำหนดการสมาคมฯ   จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ :สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาชั้น ๑๕ ห้อง ๖ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐โทร: ๐๒-๑๗๐-๙๔๗๒, แฟกซ์: ๐๒-๑๗๐-๙๔๗๓ อีเมล์ : pencaksilat2556@hotmail.com

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน

 

****************************************** 

เปิดระบบสมัครออนไลน์ เปิดสมัครได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สมัครได้ 24 ชม.

สิ้นสุดรับสมัครแข่งขันออนไลน์ วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. เวลาทำการ

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-29 13:43:36 IP : 49.49.102.6


Copyright ©2018 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.