ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔
avatar
Admin


 

 

ระเบียบการแข่งขัน

กีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.. ๒๕๖๐

  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

******************* 

๑. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

    สถานที่ติดต่อ :  สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย

      อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๑๕ ห้อง ๖

       ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

      โทรศัพท์สำนักงานสมาคม   ๐๒ ๑๗๐ ๙๔๗๒

         นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์

    เลขาธิการสมาคมฯ              นายจงรัก เขี้ยวแก้ว

โทรศัพท์มือถือ      :         ๐๘ ๓๑๘๕ ๑๐๗๙

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน     นายนักรบ  ทองแดง

        โทรศัพท์มือถือ               ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙

              ผู้ช่วยเลขานุการฯ      :         นายประจวบ  แก้วไกร

                   โทรศัพท์มือถือ    :         ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑

. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

ทำการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ ๒ – 6 เมษายน ๒๕๖๐    โรงยิมเนเซี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 ๓. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และสถานที่รับสมัคร

๓.๑ สมัครโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสารใบสมัครออนไลน์เว็บไซด์ของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย www.pencaksilatthailand.com  ระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม ๒๕๖๐ เมื่อสมัครแล้วสมาคมฯ จะมี e-mail ตอบกลับไปยังทีมที่สมัคร

๓.๒ สมัครโดยการส่งไปรษณีย์ มาที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาชั้น ๑๕ ห้อง ๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น

ทั้งนี้ รับสมัครเพียง 2 ช่องทางดังกล่าวเท่านั้น นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลังกำหนดการสมาคมฯ   จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาชั้น ๑๕ ห้อง ๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทร : ๐๒-๑๗๐-๙๔๗๒, แฟกซ์ : ๐๒-๑๗๐-๙๔๗๓  อีเมล์ : pencaksilat2556@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ

*ยังไม่เปิดสมัครออนไลน์*

คลิกที่ภาพเพื่อเลือกรุ่นที่จะสมัครแและกรอกข้อมูลของทีมและประวัติของนักกีฬาให้ครบถ้วนผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-29 13:38:40 IP : 49.49.102.6


Copyright ©2018 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.