ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletทะเบียนสโมสรสมาชิก
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล 17th world pencak silat championships bali, indonesia ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 

ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล

17th world pencak silat championships

bali, indonesia

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2559 ผลงานของทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

 

 

 

นายภาณุ อุทัยรัตน์  นายกสมาคม
นายจงรัก เขี้ยวแก้ว  เลขาธิการสมาคมฯ
นายพิทยา รัตนพันธ์  ผู้จัดการทีม
ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

1.นายสมรรถชัย คันธมาศ ผู้ฝึกสอน
2.นายอับดุลเล๊าะ มะหลี ผู้ฝึกสอน
3.นายประสิทธิ์ หว่าหลำ ผู้ฝึกสอน
4.Mr.Suhartono  ผู้ฝึกสอน
5.Miss EllVia Zahara ผู้ฝึกสอน

1 เหรียญทอง จาก.
      รุ่น A ชาย นายซาบีดี สาและ

5 เหรียญเงิน จาก.
    1. รุ่น A หญิง น.ส.ฟิรดาวส์ ดุรอแม
    2. รุ่น B หญิง น.ส.สุดา เหลืองอภิชาติกุล
    3. รุ่น F ชาย นายเศกสรรค์ ศรีหมาน
    4. รุ่น E ชาย นายกูอิบรอเฮม กูยาฮา
    5. รุ่น Free Clas น.ส.สุวิชาดา พรุเพชรแก้ว

6 เหรียญทองแดง จาก.
    1. รุ่น D ชาย นายพรเทพ พูลแก้ว
    2. รุ่น G ชาย นายอานนท์ คำสิงห์
    3. รุ่น Free Clas นายวัชรพงษ์ อินโท
    4. รุ่น C หญิง น.ส.โสภาพรรณ ลิขิตตระกูล
    5. รุ่น F หญิง น.ส.เบ็ญญา ศรีอำภา
    6. น.ส.นูรีซัน ลอเซ็ง เดี่ยว ปันจักลีลา

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

    1. นายนันทชัย ขันธ์สาคร
    2. นายวัชรพงษ์ อินโท
    3. นายคฑาหัสถ์ รักษาผล
    4. นายอิสยาส สาดารา
    5. นายบีลา นาแว
    6. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
    7. นายรักษ์ ศักดิ์ภูเขียว
    8. นายซอบรี สะนิ
    9. นายสิทธิพร มากเกลือน
    10.น.ส.หามิดะฮ์ ชัยสงคราม
    11.น.ส.ปวีณา ศรีอินทร์สุทธิ์
    12.น.ส.พิมพ์ชนก ยิ่งแย้ม
    13.น.ส.สาลินี มามุ
    14.น.ส.สุภาภรณ์ ซื้มเทียม

ผู้ประสานงานสมาคมฯ

    1. นางภัทรภรณ์  ประจักกะตา
    2. นายศักดา  เม้ยขันหมาก
    3. นายอัจฉริยาวุฒิ มูลเรือนแก้ว
    4. นางสาวพิมลพรรณ บุญแสวง

***********************************************

 

 
ทำเนียบนักกีฬาสมาคมกีฬาปันจักสีลัต

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัล International Virtual pencak silat championship
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล Seagame 2019
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 1st World Beach Pencak silat Championship 2019
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 2019 CHINGJU WORLD MARTAIL ARTS MASTERSHIPS
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 18th World Pencak Silat Championship 2018
ทำเนียบนักกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สงขลา ประเทศไทย
ทำเนียบนักกีฬาปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล KULALUMPUR 2017
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Beach Games 2016 Danang Vietnam ชนิดกีฬาปันจักสีลัต
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล World Junior Silat Champion chip 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 นักกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนทีมชาติไทย
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่16 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลปันจักสีลัตซีเกมส์ครั้งที่ 28 สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลปันจักสีลัตซีเกมส์ครั้งที่ 27 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าCopyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com