ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletทะเบียนสโมสรสมาชิก
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล KULALUMPUR 2017

ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล

KULALUMPUR 2017

29TH SEAGAME 2017
19 - 31 สิงหาคม 2560

 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2560
ผลงานของทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยสามารถทำได้
2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

 

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้บริหารสมาคมฯ

1.นายภาณุ อุทัยรัตน์  นายกสมาคม
2.นายจงรัก เขี้ยวแก้ว  เลขาธิการสมาคมฯ
3.นายพิทยา รัตนพันธ์  ผู้จัดการทีม
4.นายนักรบ ทองแดง  ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

กรรมการผู็ตัดสิน

นายนิอารง นิสะมะแอ
นายณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์
นายสุริยัน หัวหิน

ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที

1.นายอับดุลเล๊าะ มะหลี หัวหน้าผู้ฝึกสอน
2.นายสมรรถชัย คันธมาศ ผู้ฝึกสอน
3.นายประสิทธิ์ หว่าหลำ ผู้ฝึกสอน

4.นายนันทชัย  ขันธ์สาคร ผู้ฝึกสอน
5.Mr.Suhartono  ผู้ฝึกสอน
6.Miss EllVia Zahara ผู้ฝึกสอน

7.นางภัทรภรณ์  ประจักกะตา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
8.นายศักดา  เม้ยขันหมาก เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
10.นางสาวพิมลพรรณ บุญแสวง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

รายชื่อนักกีฬาและเหรียญรางวัลที่ได้รับ

2 เหรียญทอง จาก.ประเภทต่อสู่ และ ร่ายรำ
     
     ประเภทต่อสู้ รุ่น C 50-60 kg. ชาย  นายซอบรี เจ๊ะนิ
     ประเภทร่ายรำทีม 1.นางสาวนูรีซัน ลอเซ็ง  2.นางสาวอัสมา หวันชิตนาย 3. นางสาวอัสมา เจ๊ะมะ
 

2 เหรียญเงิน จาก.
    1.
รุ่น D 60-65 kg. ชาย นายพรเทพ พูลแก้ว
    2. รุ่น D 60-65 kg.หญิง นางสาวเรวดี  ดำศรี 

6 เหรียญทองแดง จากประเภท ต่อสู้
    1.
รุ่น E 65-70 kg. ชาย นายกูอิบรอเฮม กูยาฮา    
    2. รุ่น F 70-75 kg. ชาย นายเศกสรรค์ ศรีหมาน    
    3. รุ่น G 75-80 kg. ชาย นายพิมพิราช ต้นเขียว
    4. รุ่น H 80-85 kg. ชาย นายสุรศักดิ์ เด็กหลี
    5. รุ่น B 50-55 kg. หญิง น.ส.สุดา เหลืองอภิชาติกุล

  ประเภทร่ายรำเดี่ยว
    6. นายอิลยาส สาดารา

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

    1. นายภาณุวัตน์ สุทธิกาญจน์
    2. นายพันทวี ริมสา
    3.
นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา    
    4.
นายบีลา นาแว  
    5.
นางสาวฟิรดาวส์ ดุรอแม    
    6.
นางสาวศุภรัสมิ์ เขี้ยวแก้ว    
    7. นางสาวสาลินี มามุ

    8. นางสาวอรญา ชูสุวรรณ์
    9. นางสาวเสาวณี จันทรมุณี
    10.นายฟาฏิล ดามะ
    11.นายมะซอฟี วานิ
    12.นายอิลลามี วานิ
    13.นายปาณชัย ประทุมวัตน์

  

***********************************************

 
ทำเนียบนักกีฬาสมาคมกีฬาปันจักสีลัต

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัล International Virtual pencak silat championship
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล Seagame 2019
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 1st World Beach Pencak silat Championship 2019
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 2019 CHINGJU WORLD MARTAIL ARTS MASTERSHIPS
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam
ทำเนียบผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล 18th World Pencak Silat Championship 2018
ทำเนียบนักกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สงขลา ประเทศไทย
ทำเนียบนักกีฬาปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล 17th world pencak silat championships bali, indonesia ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Beach Games 2016 Danang Vietnam ชนิดกีฬาปันจักสีลัต
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัล World Junior Silat Champion chip 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 นักกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนทีมชาติไทย
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่16 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลปันจักสีลัตซีเกมส์ครั้งที่ 28 สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทำเนียบผู้ที่รับเหรียญรางวัลปันจักสีลัตซีเกมส์ครั้งที่ 27 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าCopyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com